Overzicht:

Kinderopvang in model : huishoudens en de overheid in welvaartseconomisch perspectief

Dit project beoogt een maatschappelijk oordeel over verschillende beleidsalternatieven in verband met kinderopvang.

Daartoe integreert het kinderen als actoren in het collectieve economisch model van huishoudens en vergelijkt het beleidsinspanningen voor kinderopvang in Vlaanderen, Finland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk op hun verdelingseffecten (binnen en tussen huishoudens).

Onderzoekers

Promotoren

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020