Overzicht:
Dr. Frank Vandenbroucke

Frank Vandenbroucke studeerde economie in Leuven en Cambridge (UK) en behaalde zijn D.Phil. in Oxford. Hij was Minister van Sociale Zaken, Werk en Pensioenen in de Belgische Federale Regering (1999-2004), en Minister van Werk, Onderwijs en Vorming in de Vlaamse Regering (2004-2009). Hij is nu voltijds professor aan de KU Leuven. Hij doceert tevens aan de Universiteit Antwerpen (UA), waar hij houder is van de Leerstoel Herman Deleeck en aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), waar hij houder is van de Leerstoel Joop den Uyl. Zijn onderzoek spitst zich toe op de EU en de ontwikkeling van sociaal en werkgelegenheidsbeleid in de EU lidstaten.

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020