Overzicht:

Databank Koopkracht- en Welvaartsevolutie van minima en maxima in de sociale zekerheid (KOWESZ) (Middelindicatoren)

Deze databank omvat een lange termijnreeks van 1970 tot op heden van de minima en de maxima in de sociale verzekeringen (werkloosheid, invaliditeit, pensioenen) en het leefloon. Verder bevat dit bestand data over de kinderbijslagen, de inflatie en de lonen. Hierdoor kunnen indicatoren zoals de koopkracht- en welvaartsevolutie van de sociale uitkeringen en de minimumlonen in kaart worden gebracht.

Om de welvaartsevolutie te meten worden er twee indicatoren opgenomen, enerzijds de gemiddelde lonen en anderzijds het netto beschikbaar huishoudinkomen per capita (bron: NBB op basis van de ESR79 en ESR95).

Onderzoekers

Promotoren

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020