Overzicht:

Migratie

Staten-Generaal voor Inburgering en Integratie

Op maandag 29 november 2010 zal een Staten-Generaal voor inburgering en integratie plaatsvinden. Deze heeft tot doel vertegenwoordigers van het middenveld, de integratie- en inburgeringsector, de onderwijswereld,

De arbeidsmarktpositie en -mobiliteit van migranten, en de baat van de welvaartsstaat.

In dit project onderzoeken we in eerste instantie de determinanten van de kloof op het gebied van arbeidsmarktposities en –transities tussen immigranten en autochtonen in België. Deze kloof is in geen enkel EU-land zo groot als in België. Voor onze studie

Open grenzen voor een leefbare welvaartsstaat

De centrale onderzoeksvraag betreft de mate waarin migranten een bijdrage kunnen leveren tot het financiële draagvlak voor de sociale zekerheid en tot het economische draagvlak voor de welvaartsstaat in het algemeen, met name dan in België. In welke mate kan migratie een oplossing vormen voor de economische en budgettaire knelpunten die zullen ontstaan door de vergrijzing?

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020