Overzicht:

Microsimulatiemodel MISIM

MISIM is een microsimulatiemodel dat werd ontwikkeld door het CSB (o.m. in het kader van het doctoraatsonderzoek van G. Verbist). Een microsimulatiemodel is een voorstelling van een sociaal-economische realiteit, waarmee men poogt de gevolgen van beleidsvoorstellen in te schatten. Het is bij uitstek geschikt om verdelingsgevolgen van sociaal-economisch beleid te ramen.

MISIM (MicroSImulatieModel) is een zogenaamd 'tax-benefit model', een soort statisch microsimulatiemodel dat is opgebouwd om de impact van veranderingen in componenten van het beschikbaar inkomen van de gezinnen te onderzoeken, namelijk de personenbelasting, de sociale bijdragen en de sociale uitkeringen. Het model loopt op een representatieve steekproef van Belgische gezinnen (surveydata zoals SEP en PSBH). Momenteel kan MISIM o.m. simulaties uitvoeren op het vlak van werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslagen, ZIV-uitkeringen, personenbelasting, sociale bijdragen en aanverwante beleidsdomeinen zoals de sociale huurwetgeving en studiefinanciering.

Onderzoekers

Promotoren

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020