Overzicht:

Bibliografie

Export 321 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
Filters: Author is Cantillon, Bea  [Clear All Filters]
2003
Cantillon, B. (2003).  Deconstructie en reconstructie van zorgarbeid. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. 19(1), 67-68.
Cantillon, B., Marx I., & De Maesschalck V. (2003).  Het trilemma van de sociale zekerheid. Tijdschrift voor Welzijnswerk. 27(254), 5-11.
Cantillon, B., Marx I., & De Maesschalck V. (2003).  Het trilemma van de sociale zekerheid. Over.werk: tijdschrift van het Steunpunt WSE . 13(3), 218-222. Abstract
Cantillon, B. (2003).  In Memoriam Prof. Dr. Herman Deleeck. Tijdschrift voor Sociologie. 24(1), 5-8.
Cantillon, B., & Van den Bosch K. (2003).  Social policy strategies to combat income poverty of children and families in Europe. (Krause, P., Bäcker, G., Hanesch, W., Ed.).Combating poverty in Europe. The German Welfare Regime in Practice.. 317-329.
2002
Cantillon, B. (2002).  Een goede structurele herverdeling is primordiaal. (Brumagne, A., Dewulf, J., Rasking, J., Vandaele, J., Van de Looverbosch, M., Ed.).De armoede uitgedaagd. Interviews over armoede en uitsluiting.. 33-40.
Cantillon, B., & Verbist G. (2002).  Het profijt van de belastinghervorming. Tijdschrift voor Welzijnswerk . 26(243), 5-11.
Atkinson, A., Cantillon B., Marlier E., & Nolan B. (2002).  Indicators for Social Inclusion. Politica Economica. 18(1), 7-27.
Cantillon, B. (2002).  Over de balans tussen werken en zorgen. Over.Werk, Tijdschrift van het Steunpunt WAV. 12(4), 30-32.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020