Waar bevindt u zich in
de Belgische inkomensverdeling?euro

Meer weten? Klik hier voor een handleiding

Het netto beschikbare gezinsinkomen omvat ondermeer:

Onder netto wordt verstaan: na aftrek van sociale bijdragen en voorheffing, dus het bedrag dat u feitelijk ontvangt.


Deze inkomensmodule werd ontwikkeld door het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van de Universiteit Antwerpen. Voor meer informatie over inkomensverdeling, inkomensmeting en armoede, klik hier.

Realisatie: Stijn Debrouwere.

Disclaimer: uw gegevens worden op geen enkele wijze opgeslagen of gebruikt voor andere doeleinden dan de representatie van uw positie in de inkomensverdeling. Vragen of opmerkingen? Mail ons.